Oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku - FEDOR Auto s.r.o.+420 582 330 596obchodak@fedorauto.cz
ASNU Classic
ASNU Junior
GDI Box
GDI-LPG Box
Piezo Box
2 Stroke GDI Box
Ultrazvukové myčky
Provozní kapaliny
Logo

Přímé vstřikování benzínu

GDI - Gasoline Direct Injection

Přívod paliva

 • Palivo se vstřikuje pod velmi vysokým tlakem přímo do spalovací komory.
 • Palivo se do motoru vstřikuje pod tlakem 50 - 120 bar.

Řízení rozstřiku paliva

 • Krátká distribuce paliva (délka rozstřiku před rozprachem).
 • Široký rozprach (vyprchání paliva).
 • Poměr vzduchu a paliva až 40 : 1.

Mitsubishi GDI

Řizení rozstřiku paliva

Řizení rozstřiku paliva

Tyto vstřikovače GDI od Mitsubishi musejí mít krátkou distribuci a širokou distribuci, aby se zajistil přívod maximálního množství paliva do spalovací komory ve spalitelné podobě. Špatný rozprach by měl za následek hromadění uhlíku na hrotu vstřikovače a výfukových ventilech.

Přívod paliva

Přívod paliva

Průtoky je možné vidět a změřit. 10% nerovnováha v přívodu paliva při tlaku 3 bar bude 10% nerovnováhou také při tlaku 30 bar. Problém pochopíte pouze uvidíteli rozdíl. Demontáž vstřikovačů GDI je obtížná a nákladná. Před opětovnou montáží je totiž důležité zajistit, aby byly ve správném stavu, i když jsou nové! Hledejte příčinu problému, ne důsledek skutečného problému.

Začínající problémy

Začínající problémy

Čekají nás problémy?

Toyta Avensis - GDI

Před

Před

Problém vyřešen!

Špatná distribuce paliva a rozprach způsobí:

 • problémy při startování
 • zanášení sacího ventilu a jeho zablokování
 • vymletí vrtání
 • ztrátu komprese
 • nános na kyslíkovém čidle
 • pomalou reakční dobu lambda sondy a ucpání nebo selhání výfuku z katalyzátoru
 • závažnou ztrátu výkonu motoru
 • příliš vysoké emise výfukových zplodin
 • špatné hospodaření s palivem
 • problémy s volnoběhem
 • nedostatek výkonu
 • špatné provozní vlastnosti

Po

Po

Spravíte i to, co nevidíte!

Spravíte i to, co nevidíte!

Toyta Avensis - GDI

Bosch GDI - zkosený rozstřik

Siemens GDI

+420 582 330 596
obchodak@fedorauto.cz
Logo
CMS Emedium Production s.r.o.