Oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku - FEDOR Auto s.r.o.+420 582 330 596obchodak@fedorauto.cz
ASNU Classic
ASNU Junior
GDI Box
GDI-LPG Box
Piezo Box
2 Stroke GDI Box
Ultrazvukové myčky
Provozní kapaliny
Logo

Problémy s motorem

Problémy při startování...

 • Potíže při startování; je-li motor příliš zahřátý nebo naopak zcela studený, nenastartuje vůbec.

Špatné hospodaření s palivem...

 • Vozidlo dává dobrý výkon, ale spotřebuje příliš velké množství paliva.

Příliš velké výfukové emise...

 • Selhání z pohledu výfukových emisí; žádné seřízení není možné. Selhání lambda sondy nebo katalyzátoru.

Problémy s volnoběhem...

 • Nepravidelný volnoběh, nestabilní chod, vynechávání, klepání; seřízení problém neřeší.

Nedostatečný výkon...

 • Nedostatek výkonu, nevýrazná místa na výkonnostní křivce, špatná reakce na přidání plynu, automobil nejede jak dřív.

Špatné provozní vlastnosti...

 • Automobil nedává stabilní výkon, jeho motor při zátěži klepe, má nepravidelný chod a reakci na přidání plynu.

Varovné chybové kódy řídící jednotky...

 • Chybový kód upozorní na selhání v souvislosti s lambda sondou nebo směsí vzduch / benzín, ale kontroly žádnou chybu neodhalí.

Příznak, příčina, důsledek, výsledek?

Netěsnost vstřikovacího ventilu způsobí:

 • Navlhnutí stěn potrubí s následkem vzniku problémů při startování, zanášení sacího ventilu a jeho zablokování, vymletí vrtání s následkem ztráty komprese, nános na kyslíkovém čidle s následkem pomalé reakční doby lambda sondy a zanesení nebo selhání výfuku z katalyzátoru s následkem závažné ztráty výkonu nebo nemožnosti nastartovat.

Špatná distribuce a rozprach paliva způsobí:

 • Všechny výše uvedené problémy plus příliš vysoké emise výfukových zplodin, špatné hospodaření s palivem, problémy s volnoběhem, nedostatek výkonu, špatné provozní vlastnosti.

Nestálý přívod paliva způsobí:

 • Příliš vysoké emise výfukových zplodin, problémy s lambda sondou a s výfukem z katalyzátoru, problémy s volnoběhem, nedostatek výkonu, špatné provozní vlastnosti.

Zapalovací svíčky - jaká je příčina?

Zapalovací svíčky - jaká je příčina?

Technický pokrok - příspívá k problému?

Konstrukce motorů

 • všechna vozidla mají v současnosti vstřikování paliva
 • regulace lambda sondou
 • motory pracují s mnohem chudší směsí
 • snížení emisí výfukových plynů
 • delší servisní intervaly
 • zlepšené hospodaření s palivem

Aditiva do paliv

 • nižší obsah uhlíku
 • čistější životní prostředí
 • menší opotřebení motoru
 • zlepšení výkonu a hospodaření s palivem

Jízdní podmínky

 • ucpané komunikace
 • povětrnostní podmínky
 • nedostatečná údržba

Konstrukce karosérie

 • lepší aerodynamika
 • odvod studeného vzduchu mimo prostor motoru
 • motory pracující na vyšší teplotu
 • "připečené" chemikálie

Vlivy kontaminace vstřikovače

Vlivy kontaminace vstřikovače

Co způsobuje kontaminaci?

Co způsobuje kontaminaci?

Špatná kvalita paliva!

Problémy související se spalováním

 • Startování
 • Volnoběh
 • Výkon
 • Hospodárnost
 • Provozní vlastnosti
 • Emise
 • Selhání lambda sondy
 • Selhání katalyzátoru
 • Rozsvícení kontrolky "Závady motoru" (MIL)
+420 582 330 596
obchodak@fedorauto.cz
Logo
CMS Emedium Production s.r.o.