Oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku - FEDOR Auto s.r.o.+420 582 330 596obchodak@fedorauto.cz
ASNU Classic
ASNU Junior
GDI Box
GDI-LPG Box
Piezo Box
2 Stroke GDI Box
Ultrazvukové myčky
Provozní kapaliny
Logo

Vše o ASNU

ASNU Corporation Europe Ltd.

Následující prezentace je úvodem do diagnostiky vstřiků, testování a servisu vstřikovacích ventilů jako součásti diagnostického testovacího postupu. „Diagnostika vstřiků“ je koncepce, jejímž autorem je Philip Ellisdon a která je registrovanou značkou společnosti ASNU Corporation Europe Ltd.

Požadavky benzínového motoru

Když byl vyroben první benzínový motor, vyžadoval ke své funkci tři prvky: vzduch, palivo a zapalování. Od té doby se na těchto požadavcích nic nezměnilo. Změnil se pouze způsob jejich přívodu, dodávané množství, načasování a řízení jejich přívodu.

Výroba motorových vozidel Od r. 2002 dále

Veškerá vozidla s benzínovými motory, které se v současnosti vyrábějí, mají společnou jednu důležitou skutečnost: VŠECHNY MUSEJÍ SPLŇOVAT POŽADOVANÉ EMISNÍ HODNOTY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ. KONTROLY EMISÍ BUDOU STÁLE PŘÍSNĚJŠÍ. AUTOMOBILY MAJÍ ZELENOU BUDOUCNOST.

Výroba motorových vozidel - jedna norma pro všechny země

Všichni výrobci vozidel standardizují svůj výrobní program, tzn. že BMW nebo Mercedes nevyrábějí jedno vozidlo pro Dálný Východ, jiné pro Střední Východ, jiné pro Evropu a Jiné pro Severní Ameriku. Vyrábějí jedno vozidlo, které splňuje nejpřísnější emisní normy a které bude pro jednotlivé země stejné. Má-li určitá země problém související s emisemi/motorem, který jiná země nemá, potom se nejedná o chybu výrobce ale o chybu dané země.

Znečištění výfukovými plyny – Kde to začíná?

Znečištění výfukovými plyny – Kde to začíná?

Maximální spálení = Minimální znečištění

Minimální spálení = Maximální znečištění

Správná diagnostika = Logická úvaha

Arogance, neznalost nebo nezájem? Poslední generace benzínových vstřikovacího motorů je zkonstruována a pracuje s neuvěřitelně malými tolerancemi. Tyto motory jsou založeny na komponentech, které fungují na základě velice přesných nastavení, milisekund, milivoltů a miliampérů. Během diagnostického testu zkoušejí technici komponenty na velkou přesnost tak, že u nich mění jejich mikroskopické militolerance. Emise jsou nespálené palivo! Vstřikovací ventily jsou komponenty, které provádějí otevření a zavření v milisekundových intervalech a dodávají palivo v mililitrových množstvích. Proč tedy výrobci vozidel nikdy nedoporučují kontrolovat tolerance vstřikovačů?

Správné množství benzínu není pouze důležité. Pro správný a účinný chod benzínového motoru je rozhodující. Proč výrobci nedoporučují testování a servis vstřikovačů?

Znečištění výfukovými zplodinami - určení znečišťující látky

Benzínový spalovací motor vyžaduje ke správné funkci tři prvky:

VZDUCH - ZAPÁLENÍ - PALIVO

Důležitý je správný přívod všech tří prvků, ale pouze jeden z nich je znečišťující látka - PALIVO. Správný přívod, správná distribuce a správný rozprach nejsou alternativa ale nutnost.

Vítejte ve světě DIAGNOSTIKY VSTŘIKŮ

Elektronický benzínový vstřikovací ventil

V celém palivovém vstřikovacím systému existuje pouze jeden komponent, který ve skutečnosti provádí vstřikování paliva.

PALIVOVÉ VSTŘIKOVACÍ VENTILY

PALIVOVÉ VSTŘIKOVACÍ VENTILY

Výroba vstřikovačů

Bosch, Lucas, Weber, Nippon Denso, Siemens, Jecs, Nikki, Rochester, Delphi, Bendix

Robert Bosch je největší světový výrobce benzínových elektronických vstřikovačů.

Vícebodový solenoidový vstřikovač Bosch je zkonstruován na minimální životnost 1 mld. pulsů. V roce 1990 vyráběl Robert Bosch více než 100.000 solenoidových vstřikovačů denně. Od roku 1990 se trh s vozidly vybavenými vstřikováním zčtyřnásobil.

Bosch říká:

 „Největší požadavky jsou na vstřikovač kladeny během výroby. Při výrobě jehly ventilu a montážního celku vstřikovače se používají tolerance 1 mikronu”. Robert Bosch GmBH.

“Při nabuzení solenoidových vinutí se jehla ventilu zdvihne asi o 0,06 mm (v závislosti na konstrukci ventilu) a poté dojde ke vstříknutí paliva skrz kalibrovaný dávkovací otvor”. Robert Bosch GmBH.

U pěti z každých 200 vstřikovačů, které Bosch vyrobí, se provádí kontrola a zkouška kvality a přesnosti. Po vybroušení 2000 čepových dříků na toleranci 1 mikronu se mění brousící hroty.

Funkce a požadavky

Na motory vybavené EFI se kladou velké požadavky v souvislosti se: startováním, výkonem, provozními vlastnostmi, spotřebou paliva a hodnotami výfukových plynů. Vstřikovače paliva mají rozhodující vliv na všechny tyto charakteristiky a musejí tedy splňovat nejpřísnější kvalitativní normy.

V podstatě je třeba brát v potaz následující faktory:

  • Přesné dávkování paliva ve všech provozních bodech
  • Dobrá linearita při malé šířce pulsů, (také u malých vstřikovaných množství, odchylka od funkce lineárního toku nesmí překročit specifickou hodnotu tolerance.
  • Dobrý rozsah dynamického toku (DFR).
  • Dobrá distribuce a rozprach paliva.
  • Těsnost ventilů.

Robert Bosch GmbH

Vícebodový vstřikovací systém - přívod shora

Vícebodový vstřikovací systém - přívod shora

Elektronický vstřikovací systém = Velice jemné tolerance

Vstřikovací ventil má ze všech mechanických komponentů motoru nejjemnější tolerance.

Jak tyto tolerance kontrolujeme?

Neustále kontrolujeme milisekundy, milivolty a miliampéry.

Kdy kontrolujeme mililitry paliva?

Nespálené palivo v benzínových spalovacích motorech je v současnosti největší problém.

Jak často kontrolujeme, kolik mililitrů paliva se dodává do motoru?

+420 582 330 596
obchodak@fedorauto.cz
Logo
CMS Emedium Production s.r.o.