Oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku - FEDOR Auto s.r.o.+420 582 330 596obchodak@fedorauto.cz
ASNU Classic
ASNU Junior
GDI Box
GDI-LPG Box
Piezo Box
2 Stroke GDI Box
Ultrazvukové myčky
Provozní kapaliny
Logo

Řízení emisí

Chraňte komponenty - ušetříte čas i peníze

 • Testování emisí je v současnosti běžné v mnoha státech, přičemž povolené emise výfukových zplodin se do roku 2005 opět sníží.
 • Vstřikovač paliva hraje v současnosti při řízení a snižování emisí jednu z nejdůležitějších rolí. Funkční charakteristika, přesnost a spolehlivost komponentů vstřikovacího systému, které řídí emise, není pouze důležitá ale životně důležitá.
 • U většiny komponentů motoru se měří jejich stále hodnoty; vstřikovač je ale proměnlivý komponent, u kterého je velice obtížné změřit správně a přesně jeho funkční charakteristiku a tolerance, je-li namontován v motoru.
 • Náklady související s testováním a servisem vstřikovačů jsou zlomkem dlouhodobých nákladů.
 • Diagnostika závad – musíte nalézt nejen problém ale také jeho příčinu.
 • Slabý povlak či vrstva uhlíku na sacích a výfukových ventilech způsobující problémy s emisemi.
 • Správné emise závisejí na správném spalování. Kdybychom mohli dosáhnout 100% spalování, měli bychom nulové emise.
 • Správné spalování ve válcích závisí na správném stechiometrickém poměru vzduch/palivo 14 : 1.
 • Účinnost motoru se měří také správným spalováním ve válcích. Správná stechiometrická směs se skládá z 15 dílů vzduchu a 1 dílu PALIVA.
 • PALIVO je jediná znečišťující látka v emisích výfukových zplodin a proto je pro udržení správných emisí výfukových zplodin životně důležitým faktorem.
 • Palivo se přivádí individuálními vstřikovacími ventily, které musejí dodávat přesné množství paliva v určité podobě na určité místo.
 • Aby se zajistily správné emise s minimálním znečištěním, musí být distribuce paliva vstřikovači, jeho rozprach a přívod správné a rovnoměrné.
 • V současnosti nedoporučuje testování a servis vstřikovačů v rámci servisních prohlídek ani jeden výrobce vozidel. Po zavedení GDI (přímé vstřikování benzínu) bude funkce vstřikovačů ještě důležitějším faktorem.
+420 582 330 596
obchodak@fedorauto.cz
Logo
CMS Emedium Production s.r.o.