Oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku - FEDOR Auto s.r.o.+420 582 330 596obchodak@fedorauto.cz
ASNU Classic
ASNU Junior
GDI Box
GDI-LPG Box
Piezo Box
2 Stroke GDI Box
Ultrazvukové myčky
Provozní kapaliny
Logo

Rozstřik paliva

funkční charakteristika palivového vstřikovače

Vstřikovače v motoru

Vstřikovače v motoru
  • Co vidíte, když jsou vstřikovače v motoru. NIC!
  • Jak vypadá rozstřikování paliva?
  • Kolik paliva se dodává?
  • Je nějaký problém s funkční charakteristikou?
  • Co to vlastně vstřikovače jsou?

Jaký je správný obrazec rozstřiku?

Jaký je správný obrazec rozstřiku?

Řízení rozstřiku paliva

Řízení rozstřiku paliva

Uvidíte-li příčinu, pochopíte problém

Přívod paliva - množství paliva a distribuce

Přívod a distribuci paliva lze jak měřit tak vizuálně zkoumat. Distribuce se měří podle délky průniku do přívodní trubky. V ideálním případě by všechny průniky měly mít stejnou délku. Nerovnoměrnost v délce distribuce by způsobila změnu poměru vzduch/palivo a měla za následek některý z výše uvedených příznaků.

Který obrazec je podle vás správný?

Který obrazec je podle vás správný?

Které z nich jsou ve vašem motoru a proč?

Pochopení tvaru obrazců rozstřiku

Pochopení tvaru obrazců rozstřiku

Nové vstřikovače nemusí problém vyřešit

Nové vstřikovače nemusí problém vyřešit

Správné obrazce rozstřiku jsou nezbytné pro správný výkon, hospodárnost s palivem, provozní vlastnosti a emise výfukových zplodin. Nové vstřikovače nezaručují správné obrazce rozstřiku, jak je patrné z tohoto obrázku.

Druhy a tvary rozstřiku

Obrazec rozstřiku má dvě hlavní funkce:

  1. Zajistit rovnoměrnou distribuci paliva na určité místo.
  2. Rozprášit palivo rovnoměrně na určitém místě.

Dojde-li ke změně distribuce nebo rozprachu, dojde ke změně směsi ve spalovací komoře, což bude mít za následek problémy s volnoběhem, výkonností, hospodárností a emisemi. U simultánních vstřikovacích systémů se rozstřik považoval za důležitý; u sekvenčních vstřikovacích systémů je obrazec rozstřiku životně důležitý pro správný chod motoru a funkci komponentů, které mají na starosti řízení emisí.

Konstrukce, která splní požadavky

Konstrukce, která splní požadavky

+420 582 330 596
obchodak@fedorauto.cz
Logo
CMS Emedium Production s.r.o.