Oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku - FEDOR Auto s.r.o.+420 582 330 596obchodak@fedorauto.cz
ASNU Classic
ASNU Junior
GDI Box
GDI-LPG Box
Piezo Box
2 Stroke GDI Box
Ultrazvukové myčky
Provozní kapaliny
Logo

Lambda sonda - pro nebo proti?

Tento graf představuje čtyřválcový motor. Poměr vzduch/palivo je 14,7 – 1 přičemž CO je nastaven na 0,5%, Lambda = 1. Aby mohl motor správně fungovat, musí být do každého válce přivedeno zcela přesné množství vzduchu, úplně stejná jiskra a zcela přesné množství paliva.

Problém se zhoršuje

Problém se zhoršuje

Motor běží nerovnoměrně a spotřebuje více paliva, ale hodnoty z lambda sondy jsou správné. Jelikož lambda sonda měří pouze průměr ze všech 4 válců, začne technik hledat problém někde jinde.

Poškození lambda sondy, ucpání výfuku z katalyzátoru

Poškození lambda sondy, ucpání výfuku z katalyzátoru

Motor běží nerovnoměrně, “střílí do výfuku”, nemá tah a spotřebuje více paliva. Reakce lambda sondy se zpomalují z důvodu pokrytí přebytečným množstvím nespáleného paliva a výfuk z katalyzátoru se pomalu ucpává. Přesto jsou hodnoty z lambda sondy správné.

Dobré a špatné vstřikovače před použitím lambda sondy

Dobré a špatné vstřikovače před použitím lambda sondy

Před použitím lambda sondy jsou dva vstřikovače dobré a dva špatné

Po použití lambda sondy jsou všechny vstřikovače špatné

Po použití lambda sondy jsou všechny vstřikovače špatné

Po použití lambda sondy máme nyní čtyři špatné vstřikovače. Lambda sonda není schopna určit jednotlivé válce a provede nastavení všech čtyř válců za účelem kompenzace dvou špatných válců. Technik není schopen vyřešit tento problém bez toho, aniž by vstřikovače zkontroloval.

Ultrazvukové čištění - výsledky

Ultrazvukové čištění - výsledky

Ultrazvukové čištění není schopné odstranit vodu v palivovém systému

Ultrazvukové čištění není schopné odstranit vodu v palivovém systému

+420 582 330 596
obchodak@fedorauto.cz
Logo
CMS Emedium Production s.r.o.